Школска 2020/2021. година

Aктивности за додатну образовно-васпитну подршку развоју ученика у основној школи

Напомена: Сви предлози треба да буду такви да се могу реализовати након редовне наставе (обогаћен и проширен једносменски рад школе).

Школска управа: Зрењанин

Назив школе: Основна школа „Ђура Филиповић“

Место и општина: Плочица, Ковин

Број и врста објеката у који се уводи пилот пројекат:

  • Матична школа: ДА

Име и презиме директора школе: Живанка Јованов Петровић

Контакт директора : 013/ 757-011; Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ

Област деловања[1]

Подршка развоју личности ученика

Назив активности[2]

Традиционални плесови, Бавимо се спортом, Стони тенис, Времеплов, Ликовне радионице- осликавање учионица,  У свету музике, Водич кроз енглеску тинејџ културу, Поздрав из Француске и Кроз драму до себе, драмом до света.

Циљеви и очекивани исходи активности[3]

Традиционални плесови; Кроз драму до себе, драмом до света; Водич кроз енглеску тинејџ културу; Поздрав из Француске;Времеплов;

У свету музике; Ликовне радионице- осликавање учионица: Развијање естетичких компетенција, уметничких склоности и вештина; гајење љубави према писаној речи, подстицање проширења лексичког фонда ученика; развијање фине моторике и стрпљења; упознавање и неговање традиције; афирмисање драмског стваралаштва и оспособљавање ученика за јавне наступе. Тимски рад, комуникација, развијање предузетништва и сарадње.Културолошка освешћеност и изражавање, способност да се схвати значај креативних идеја , искустава  и  емоција у различитим медијима- музика, књижевност, народна игра, народна традиција, историја и друго.

Бавимо се спортом, Стони тенис: Упознавање спортских дисциплина, разонода и забава, унапређивање техничко- тактичких знања.

Опис активности[4]

Традиционални плесови- Ученици уче о различитим врстама плеса и окретних игара, Учећи плес наши ученици уче и како да правилно држе своје тело, унапређују координацију покрета, изграђују осећај за ритам, упознају се са различитим врстама музике, подстичу дружење и тимски рад.Планирана активност ће се спроводити једном недељно у виду једног часа.

Бавимо се спортом-  Подстицање бављења спортом свих ученика.

Ученици, у складу са индивидуалним интересовањима, у групама уче правила и кроз игру и такмичења унапређују вештине играња различитих спортских дисциплина и игара. Планирана активност ће се спроводити једном недељно у виду двочаса.

Стони тенис - Подстицање бављења спортом ученика, конкретно стоним тенисом. Упознавање са спортском дисциплином, играње утакмица, организовање такмичења и учествовање на такмичењима у школском спорту. Два часа недељно, ученици виших разреда подељени у две групе.

Ученици у складу са индивидуалним интересовањима, у групама уче правила и кроз игру и такмичења унапређују сопствене вештине играња, стичу нова техничка и тактичка знања из области спорта. Планирана активност ће се спроводити једном недељно у виду једног часа.

Времеплов - ученици ће учествовањем у историјској секцији стицати додатна знања из историје.Кроз програм историјске секције ће учити и разумети историју шире и темељније него што је то могуће градивом са редовне наставе; такође ће кроз историјску секцију постојати могућност корелације са осталим предметима када су у питању организације школских приредби.

Кроз игру и изношење занимљивих садржаја ученици ће стицати додатна знања из историје. Садржаји ће пратити план и програм редовне наставе историје.

Ликовне радионице- осликавање учионица -  Ученици ће се бавити естетским уређењем свијих учионица тако што ће осликати зидове и  урадити мурале на спољним зидовима школског дворишта. Динамика: једном недељно - двочас.

У свету музике - Активно бављење музичким стваралаштвом кроз извођење, слушање, истраживање и стварање звука. Развијање критичког мишљења кроз исказивање осећања о музици која се изводи и слуша. Бављење упознавањем традиционалне и уметничке музике свога и других народа (певање, музичка пратња уз фолклорни ансамбл школе и плесну групу ученика од V до VIII разреда). Реализација на школским приредбама и пригодним манифестацијама.

Водич кроз енглеску тинејџ културу- Обогаћивање енглеског вокабулара и његова примена у различитим ситуацијама кроз упознавање са културом, филмом, музиком, књижевношћу и животом младих у Енглеској.  

Кроз драму до себе, драмом до света - Једном недељено или у виду двочаса на две недеље (током целе године) ученици учествују у осмишљеним активностима на којима упознају елементе драмског стваралаштва), а потом и примену ове уметности на свакодневне животне ситуације, те коначно на креирање оригиналне позоришне представе која треба да буде израз колективног деловања свих учесника у раду према склоностима које ученици открију током ових активности (костимографија, расвета, писање драмских дијалога, режија, глума…)

Поздрав из Француске - Ученици сазнају занимљивости везане за  француску културу и обичаје,моду и музику као и специфичности француске националне кухиње.

-Ученици уче о празницима који се прослављају у Француској,обичајима везаним за исте.

Носиоци активности[5]

Данијела Станковић Ћулибрк, наст.српског језика

Теа Тот Радишић, наст. енглеског језика

Радосава Јаџић, наст.француској језика

Никола Крстић, наставник историје

Горан Јанић, наставник музичке културе

Михаљ Сатмари, наставник ликовне културе

Горан Јеремић, наст. физичког васп.

 

 

Copyright © 2024 Основна школа „Ђура Филиповић" Плочица