Запослени

Запослени

Основна школа "Ђура Филиповић" Плочица

Редни број

Име и презиме наставника

Предмет

Фонд часова

Разредно старешинство

Степен стручне спреме

Лиценца

     Разредна настава (од 1. до 4. разреда)

1.

Ђурђевка Стојков

 

19

1.       разред

VI

Да

2.

Боркица Милованов

 

20

2.       разред

VII

Да

3.

Јасмина Милованов

 

20

3.       разред

VI

Да

4.

Виолета Ђорђевић

 

20

4.       разред

VI

Да

5.

Данијела Потић Андрејевић

 

20

      4.разред

(Плочички Рит)

VII

Не

6.

Марина Богдановић

Енглески језик

10

-

VII

Да

7.

Дејан Костић

Верска настава (православни катихизис)

4

-

VII

Не

     Предметна настава  (од 5. до 8. разреда)

8.

Милан Ивковић

Српски језик

17

5.       разред

VII

Не

9.

Мирјана Мицић

Математика

17

7.       разред

VII

Да

10.

Миљана Петковић

Енглески језик

9

-

VII

не

11.

Михаљ Сатмари

Ликовна култура / Техника и технологија / Цртање сликање, вајање

5 /

4 /

1

-

VI

Да

12.

Горан Јанић

Музичка култура

5

-           

VII

Да

13.

Никола Крстић

Историја

8

8.       разред

VII

Да

14.

Роберт Мучи

Географија / Моја животна средина

7 /

2

-

VII

Да

15.

Сања Тошић

Биологија

8

-

VII

Да

16.

Марија Ђукић

Хемија

4

-

VII

Не

17.

Еде Мађар

Техника и технологија / Физика

6 /

4

-

VII

Не

18.

Синиша Ћулафић

Физика

2

-

VII

Да

19.

Горан Јеремић

Физичко и здравствено васпитање

12

5.       разред

VII

Да

20.

Радосава Јаџић

Француски језик

8

-

VII

Да

21.

Дејан Костић

Верска настава (православни катихизис)

4

-

VII

Не

22.

Александар Кокора

Информатика и рачунарство

4

-

VII

Не

 

23.

Розалија Суњог

Директорка  школе

VII

Да

24.

Александра Орош

Психолошкиња (100%)

VI

Не

25.

Мирјана Милошевић

Библиотекарка (50%)

VII

Да

Copyright © 2024 Основна школа „Ђура Филиповић" Плочица