Школска 2019/2020. година

Мали школски алармни систем – пројекат школа за 21. век

У оквиру пројекта школа за 21. век реализован је Мали алармни систем са циљем повећања безбедности ученика и школске имовине. Овај алармни систем треба да помогне дежрном ученику, домару, као и дежурним наставницима током обављања дежурства.

Ученици и наставницу успешно су реализовали све пројектне активности које доприносе развоју критичког мишљења, као што су: детекција критичних места за монтажу система, проналажење неопходних техничких информација о програмирању микробитова, избор микролокација ради поузданог рада система, тестирање система (показало се као најинтересантнији део пројекта).

На крају кроз онлајн анкету изабрани су најбољи радови ученика на тему пројекта који ће бити одштмпани као налепнице са циљем да означе да је школа заштићена алармним системом.

Налепнице

alarm nalepnice mesta

Тестирање система спровели су ученици 7.  и 8. разреда на часовима Технике и технологије, односно техничког и информатичког образовања.

testiranje alarma

Током реализације пројекта носиоци пројекта у школи наставници Мирјана Мицић, Михаљ Сатмари и Синиша Ћулафић одржали су и бројне угледне часове са циљем развоја критичког мишљења и решавања проблема код ученика.

Координатор рада тима је наставница Мирјана Мицић.


 

Copyright © 2023 Основна школа „Ђура Филиповић" Плочица