Запослени

Запослени

Основна школа "Ђура Филиповић" Плочица

1Наставници разредне наставе
  • Милованов Боркица
  • Милованов Јасмина
  • Ђорђевић Виолета
  • Стојков Ђурђевка
  • Суњог Розалија
2Предметни наставници
3Управа школе и администрација
4Стручна служба
5Ваннаставно особље
Copyright © 2020 Основна школа „Ђура Филиповић" Плочица