Школска 2018/2019. година

Еко зона

Удружење грађана „Еко зона Ковин“ је ових дана пријатно изненадило ученике и наставнике наше школе. Наиме, школа је за школско двориште добила предивну соларну расвету.

Госпођа Марина Николић нам је лепу вест пренела, али  и објаснила мисију и визију Удружења:

Окупљање еколошки свесних људи, чији је циљ заштита и унапређење животне средине у складу са принципима одрживог развоја. Посебна пажња се поклања раду са децом и омладином, како би од најранијег узраста постали свесни значаја заштите животне средине и одрживог развоја. Циљ је да  осветлимо зеленим школска дворишта.У Републици Србији се алтернативни извори енергије (сунце, ветар, био маса) користе занемарљиво мало. Осим обавезе да се, до приступања Европској унији, повећа удео ових видова енергије, изузетно је важно да се популација почев од  најмлађег узраста упозна са предностима њеног коришћења. У општини Ковин се, осим у неколико приватних објеката, соларна енергија не користи. Током протеклих шест година из средстава локалног буџетасу нам одобрена средства у износима довољним за инсталирање соларне расвете у шест основних школа. Завршетком ове фазе пројекта приближавамо се циљу, да ученици свих ОШ имају исте услове. Осим бољег осветљења у безбедносном смислу, систем соларне расвете може се користити и као очигледно средство у настави.

Циљеви пројекта: Смањење издатака за електричну енергију, осветљавање неосветљених делова школског дворишта. Едукација ученика а преко њих, посредно, осталих чланова локалне заједнице о значају и могућностима коришћења соларне енергије.“

Вредни мајстор Даниел Жебељан је за свега пар сати поставио соларни колектор, соларни контролер и пуњач, соларну батерију, допунски пуњач батерије за зимски период и пет предивних лампи које ће у вечерњим часовима осветљавати наше мрачно школско двориште.

Срдачно им се захваљујемо на свему.

Подсећамо, ми смо школа која је маја месеца ове године добила награду Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у пројекту „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

Copyright © 2020 Основна школа „Ђура Филиповић" Плочица