Школска 2018/2019. година

Kahoot! Квизови у настави "Школа за 21.век"

Ученици наше школе реализовали су још једну активност у склопу пројекта "Школа за 21.век".

Самостално су креирали и играли квизове креиране алатом Kahoot!

Ученици 6 и 7. разреда увежбали су употребу овог једноставног и интуитивног алата који користи елементе игре за бољу мотивацију ученика и подстиче такмичарски дух, пружа повратне информације у реалном времену.

Kahoot! је подржан је на различитим уређајима и платформама и прилагођен свим генерацијама ученика. Ученици 7. разреда представили су пројекат - Колико познајете знамените личности (из наставног плана и програма) који су наменили ученицима 8. разреда ради припреме завршног испита! Шестаци су проверавали познавање физичких величина, држава и њихових главних градова, фудбалера и слично...

Copyright © 2020 Основна школа „Ђура Филиповић" Плочица