Јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: набавка добара-намирнице за ђачку ужину

Опис предмета јавне набавке: набавка услуга – организовање екскурзија ученика I-VIII разреда за школску 2018/2019. годину.

Copyright © 2019 Основна школа „Ђура Филиповић" Плочица